Wiki Presentation

From FUKTwiki

Jump to: navigation, search

(This article about wikis was originally written to be given as a lecture in the Ronneby University Library Infocenter on 2007-09-13, but everyone should feel free to keep it updated and to change it to make it a good general presentation about wikis.)

Contents

[edit] Vad är Wiki?

 • En webbsajt som man lätt och snabbt kan ändra i, direkt från webbläsaren.
  • I normalfallet öppet för alla att ändra, vilket har varit en stor del av wikiidéns framgång.

[edit] Hur vanligt förekommande är wikisajter?

 • Wiki betraktas som en del av Web 2.0 (på gott och ont)
 • En Wiki är det normala sättet som stora grupper av människor väljer att samarbeta på för att samordna och uppdatera stora informationsmängder.
  • Att använda en wiki är det vanligaste sättet att sammanställa information om till exempel Harry Potter och andra populära skönlitterära och mediala verk. Tidigare fanns inget motsvarande utom när enskilda entusiaster satte upp projekt[1][2], men projekten visar sig ofta vara för stora och för långvariga för en person.

   [edit] Wiki och öppenhet

   • Ingen skillnad på fri information och icke-fri information förutom att hinder för kunskapssökande försvinner med öppenhet.
   • Gör det möjligt att den som skapar informationen inte behöver vara samma person som hjälper andra att förstår den. (hjälpverktyg, sökfunktioner, metadata...)
   • Personliga och individuella förbättringar som tex: fri att förbättra sin omgivning, ökad möjlighet att analysera oväntade problem.
   • Open Access

   [edit] En wiki i en högskolemiljö

   • En wiki kan användas till undervisning och utbildning [3], men att vara ett renodlat undervisningsverktyg är inte en wikis egentliga styrka.

    En wikis starka område är egentligen:

    [edit] Samordnandet av information

    Rörande:

    • Som en färdig plats för oförutsedda händelser som kräver snabb samordning.
     • Konferensscheman
     • Mötesplanering
     • Andra Evenemang

    Tänk på whiteboarden som alla skriver saker på. Vore inte mycket av den informationen som brukar samlas där bättre på en wiki?

    En wiki:

    • Är sökbar
    • Har minne så man kan se vad det en gång stod
    • Är skyddad mot vandalism och man kan mycket enkelt "Ångra" det andra har ändrat och gå tillbaka till som det såg ut innan.

    Enskilda sidor på en wiki kan låsas så de ej kan ändras av vissa, men normalt sett sker detta bara i undantagsfall vid behov.

    [edit] Praktisk visning

    ... ...

    [edit] Risker

    [edit] Vandalism

    Automatiserad spam löses med CAPTCHA

    Ren illvilja är inget större problem heller:

    • Enkelt att gå tillbaka
    • Ändringar sparas
    • Allas kollektiva bevakning av sidor:
     • ”Watch this page” – ett sätt att snabbt se alla ändringar på en mängd sidor man själv valt att bevaka.
     • Web-feed (RSS/Atom) av ändringar
     • ”Recent changes” (Alla sidor)

    Många kommer att känna sig intresserade av att hålla koll på sitt intresseområde, och eftersom det är så enkelt så kommer de att bevaka dessa sidor.

    [edit] I värsta fall

    • Låsa sidan
    • Automatisk upprensning med hjälp av programvara
    • Blocking av vissa IP-adresser eller hela nät
     • För editeringar av de ej är inloggade syns IP-adressen för den ändringen.

    [edit] Dispyter

    • Ändringskrig
     • Kan enkelt avkräva källa
     • ”Talk page” – Alla sidor har en avskiljd delsida för diskussioner så meningsskiljaktigheter kan redas ut.
     • I sista hand, blockering av en användare eller IP-adress
     • En sakkunnig kan tillsättas att skriva om en sida varefter sidan

    låses.

    • Känsliga frågor som politik, religion, etc
     • Man kan alltid hänvisa till motsvarande sida på Wikipedia och välja att inte ta den debatten lokalt.

    [edit] Publikt läsbar och ändringsbar information

    • Kan vara lite läskigt, som att föreläsa inför publik
    • Rädd för sabotage och skadegörelse
    • Rädd att programmet inte skyddar
     • Återställningsfunktioner, historik
    • Orolig för informationens varaktighet
     • Databas enkelt att ta backup på och överföra, RAID-skyddade hårddiskar, allt i hand på en studentorganisation som inte är beroende av anställda som tar hand om allting.
      • Wikin kommer alltid att finnas kvar
    • Rädd för felaktig information
     • Ju fler som läser, desto större chans attt någon rättar informationen
     • Personlig koll eller expert som är villig att hålla kolla kan ombedas hålla koll på sidan

    Summering: Wiki är byggd för att hantera en väldigt öppen miljö av editerare. Rädslan kan liknas att vara orolig att en båt i trä sjunker.

    [edit] Fotnoter

    1. Till exempel The Encyclopedia of Arda
    2. Eric's Treasure Trove of Mathematics, senare uppköpt av Wolfram Research Inc. och numera känt som MathWorld.
    3. Wikiversity

Personal tools
Navigation
FUKT
Toolbox