FUKT is Good

From FUKTwiki

Jump to: navigation, search

Contents

[edit] FUKT Benefits

[edit] Filip Wessman

Jag kom till Karlskrona 1998 och gick snabbt med i studentorkestern Vågspelet samt FUKT. Båda två bra och nyttiga organisationer. Vågspelet dog i brist på medlemmar, vilket var tråkigt. Nu nås jag av nyheten att FUKT skall stängas pga att en annan studenorganisation behöver utrymmet för lagringsändamål.

Det hela är häpnadsväckande av två anledningar. Den ena är att det i källaren på Östra kasernen finns hur många lokaler som helst. Tomma. Bara att gjuta betong på golvet och dra in el och vatten.

Anledning nummer två är att FUKT behövs och ingen studentförening skall finnas på en annans bekostnad. BSK har som uppgift att främja studenternas intressen och inte sina egna. Och det ligger i studenternas intressen att det finns en datorförening. Jag tror mig vara ganska säker på min sak när jag säger att föreningen inte ligger i bottenlistan över medlemsantal.

På min tid på BTH, 98-03, hade jag stor nytta av FUKT. Dels var det en miljö där jag kunde lära mig mycket om allt datorrelaterat långt utöver det som lärdes ut på föreläsningar och labbar. I föreningen möttes människor av många olika bakgrunder och kunskaper och ideer kunde utbytas. Utöver det fick man möjlighet att pröva saker och labba efter eget behov.

Dessutom tror jag DAT kommer att få mer att göra nu när FUKT inte längre kommer att finnas här och avlasta dem från studenter som vill ha mer datalagringsutrymme.

Dels fungerade FUKT som en social miljö. Lokalerna är helt enkelt en bra plats att hänga på tillsammans med likasinnade. Jag minns när jag började på BTH, då HK-R, och rektorn höll ett tal om hur viktigt det var med den studiesociala samvaron. Anser inte nuvarande ledning att den studiecosiala samvaron är viktig?

Att lägga ner, från BSK's och ledningens sida, en av skolans aktiva föreningar är häpnadsväckande och ett direkt hån mot de studenter vars intressen de är satta att tillvarata.

[edit] Tomas TForce Fredriksson

Jag anser att BTHs studenter kommer bli väldigt mycket kunskapsfattigare utan FUKTs närvaro.

Jag hade under min studietid 95-98 väldig stor nytta av FUKT eftersom medlemskapet gav mig praktiska erfarenheter inom IT och var ett perfekt komplement till den teoretiska IT utbildningen jag fick av BTH.

Utöver berikande av min studietid så medförde medlemskapet en hel del fördelar som studiesocial samvaro med andra dator/it/programmeringsintresserade för man både gav och fick hjälp med med diverse frågor inom Data/IT när man vistade i FUKTlokalen i Karlskrona och Ronneby.

FUKTs lagrigsresurser för medlemmen underlättade diverse projektarbeten och jag tänker mig tillbaka vilken avlastning till BTHs datorsalar FUKTS närvaro var då och troligtvis fortfarande är.

Jag har fortfarande nytta av mitt FUKTmedlemskap trots att jag aldrig vistas i lokalen numera och detta eftersom jag brukar anlita olika FUKTmedlemmar då jag ibland behöver deras kompetens i mitt arbetsliv.

Jag hoppas hursomhelt att BSK tar sitt förnuft till fånga och försöker se till ALLA studenters bästa. Jag ser inte hur skolans utveckling kan bli bättre av att omvadla en datorlokal som FUKT investerat med egna medel under många år till en lagerlokal.

/Tomas Fredriksson fd Telekom 95 IT Administratör Galären Utbildningar AB

[edit] Tony Gorschek

En datorförening på en teknisk högskola är inte bara en självklarhet utan en nödvändighet! Det är pinsamt att de som håller i pengarna vill skära ner på saker som de anser vara irrelevant när det är de studiesociala och supportande funktionerna som är centrala. Jag har personlig erfarenhet från att många som läste med mig hade mycket nytta av FUKT, både med hjälp i studier och som ett sätt att lära känna andra studenter.

Blekinge studentkår borde ta sitt ansvar och faktiskt se till att ledningen inte kör över de få studentorganisationer som finns kvar!

/Tony Gorschek, Teknologie Doktor och före detta student.

[edit] Zeeshan

FUKT had connected us with our family.

[edit] Johan Andersson

During my time studying at BTH Fukt represented a gathering point for me and many of my friends. Since I am a local to Blekinge this meant that I lived just far enough away to travel to school from home, a positive thing in itself but unfortunately this made it a bit problematic when it came to meeting up with classmates. Since I live half an hour away from school I usually did not have time to go home between lectures if I had more than one a day, this combined with the sometimes inconvenient travel times of the busses did often give me quite some “dead” time before, between and after lectures. Because of this Fukt became a gathering point for me and many of my friends (of which several were in the same position). Fukt became the place where we gathered and discussed lectures, assignments and whatnot. The access to computers, on which we had a bit more freedom, and the fact that both older and newer students often were present allowed us to ask for help about programming issues from older students and give help to younger ones when we were asked.

[edit] Martin Rudefelt

En datorförening är en given instans på varje högskola / universitet. Här är exempel på nödvändigheter som en sådan förening ställer upp med:

 • Problem med datorer / mjukvara som är något utöver det vanliga ser en datorförening som en utmaning.
 • En grogrund för fria tänkare och blivande entreprenörer.
 • En bra länk till samarbete / informationsutbyte med andra högskolor / universitet via deras respektive datorföreningar, e.g. Lysator.
 • Ett sätt för yngre generationer studenter att lättare hitta mentorer inom IT-fältet.
 • Ingen högskola / universitet med status (inte minst en utpräglad teknisk grogrund som Karlskrona / Ronneby) kan klara sig med ryktet i behåll utan en datorförening.

[edit] Ulf Åström

Jag håller med om att varje högskola med självaktning givetvis bör ha en riktig datorförening!

Kärnan i FUKTs verksamhet (utöver medlemmarna) är givetvis vårt suveränt datorsystem. Medan BTHs datorer och användarkonton är minst sagt begränsade (att en teknisk högskola inte har en news-server finner jag obegripligt), har man hos FUKT frihet och möjlighet att experimentera med många olika programvaror. Exempelvis har jag själv min personliga hemsida hos FUKT sedan 2004, vilken jag inte skulle kunnat bygga i samma omfattning på mitt studentkonto då jag använt PHP (som BTHs webserver inte stödjer). Det bästa sättet att lära sig är att själv rota omkring i systemet och prova saker (och det är väl det nyskapande och uppfinnande handlar om; att kasta sig in i något man inte har en aning om istället för att bara genomföra förkonstruerade uppgifter). I sammanhanget kan även nämnas det stora intresset inom FUKT för fri programvara och öppen källkod, som till stor del utvecklats ideellt i akademiska kretsar. All forskning och nyutveckling utförs inte nödvändigtvis av företag eller doktorander.

Det är många FUKT-skeptiker som frågar "vad //gör// FUKT för //nytta för mig//? det är ju bara en massa datanördar som sitter och dricker Cola..." En sundare inställning vore "vad //kan// FUKT göra för mig, och vad kan //jag// göra inom FUKT?" - det är medlemmarnas egna engagemang som bestämmer hur FUKT ska utvecklas och vad som ska hända. Om man inte känner att FUKT har någon aktivitet som passar just //dig//, så finns det alltid utrymme att börja med något själv. Som nybörjare finns alltid hjälpsamma personer nära till hands, och som "power user" finns många likasinnade att bolla idéer med.


[edit] Samiur Rahman

A University without any computer society means there is something void. As BTH is a Technological University with major focus on applied IT, it will be no lesser than a shame if they don't have any computer society at their premises.From that point of view, I believe 'FUKT' serves that aspect perfectly for BTH. It is a society where all the computer lovers (Who isn't these days?) can spend a very effective and enjoyable time. Whatever you are, whether you are a serious computer programmer or a hard core internet surfer or an online computer game maniac, you will have a great time in FUKT as they provide every opportunity to do those stuffs. Also, every society in an University, either a computer society or a poetry society, serves another major common goal. Which is socializing. Fukt is a tremendous place to socialize as it has the perfect ambience to just even hang out and get cozy. I personally think it is essential for any University to have such society as FUKT which will be nothing but beneficial for the students.

[edit] Björn Påhlsson

Som en experimenterande Dator användare, så stopas man hella tiden i dom tradionella datorsalarna. I Fukt stopas man inte, man uppmuntras istället. Man får frihet, och direkt ansvar över systemet från första stund som medlem. Om systemet var det som fick mej att gå med i FUKT, var det folket där som fick mej att stanna. Den totala Kunskapen är överväldigande. Vad än en medlem fråga, så är det alltid någon som känner till området, eller vet någon medlem som kan det. allt från mattermatisk program till avancerad GNU/Linux programmering. Öpenheten och gemenskapen är nåt som varken normal datorsal eller dator i lägenheten kan ge vilket gör mej mycket dyster att se skolan kasta bort FUKT.

Den praktiska användingen är kolosal, gemenskapen ovärdelig.

[edit] SAYED MOHAMMAD ATIQUR RAHMAN

As a "FUKT" member it can be say that FUKT should be exist for our study and entertainment.


[edit] Andreas Bengtsson

FUKT är ett av de sätten som jag som alumn kan hålla mig ajour med vad som händer inom datavetenskap och på internet. Som alumn och medlem i FUKT finns det goda möjligheter att utbyta erfarenheter och utnyttja den kunskapsbank som en datorförening innebär. Det har varit mycket värdefullt under mina 10 år som utvecklare och systemarkitekt i mjukvaruindustrin.

[edit] Christian Johansson

När jag pluggade på BTH så var jag på FUKT mycket både för skolarbete och för att bara ta det lugnt och umgås. FUKT skapade en naturlig samlingplats där man kunde träffas och snacka, istället för att alla bara skulle sitta på sina studentrum och uggla. Många kompisar som jag lärde känna där har jag fortfarande kontakt med, även nu sedan jag har slutat plugga för flera år sedan. Kontaktnätet som skapades genom FUKT har vid flera tillfällen visat sig vara av stor vikt för mig, exempelvis vid anställningar på vårt företag.

Att BTH's ledning ens funderar över att dra in stödet till sin datorförening tycker jag är väldigt förvånande. En teknisk högskola utan en datorförening är som kaffe utan grädde och kärlek utan kyssar, och detta borde ledningen före en, så kallad teknisk, högskola vara medveten om. Jag känner inte till hela historien från alla sidor, men är detta något som BTH gör som en del av sitt budgetarbete så kommer denna lilla kortsiktiga ekonomiska vinst blekna i jämförelse med de långsiktiga negativa aspekter som detta ger upphov till. Ett tips till BTH's ledning är att kolla på hur andra tekniska läroinstitut behandlar sina datorföreningar, både inhemska som KTH och Chalmers och utländska storheter som MIT. Skaffa lite inspiration där, tack.

[edit] Dejan Vasiljevic

Jag kom till FUKT 2000, man välkomnades av alla i rummet, det tog inte lång tid innan man lärt känna folket som är där nere. Det är ett ställe att umgås med människor som delar samma intresse. Vissa är mer insatta i det, andra har bara behov av att använda dator för skolarbete. Jag har fått mycket hjälp genom tiderna av bland annat Teddy när det kommer till programmering och unix. Tummen upp för de goda exemplen och förklaringarna Teddy! (Y) Förstår inte varför det ser ut som det gör nu, att folk önskar stänga ner FUKT, man borde istället uppmana människor på skolan att samlas på sådana här föreningar och ha kul! FUKT är en drogfri och nykter förening där alla medlemmar känner sig välkomna och håller ihop! Stötta FUKT, riv inte ner den! tack.

[edit] Övrigt

 • Live miljö, ingen simulerad teoribaserad miljö som ofta den akademiska världen är. Den praktiska kunskapen samt ansvaret man fått på FUKT är svårt att få någon annanstans.
 • En disk quota som inte starkt begränsar vad man kan göra. SCMer som te.x Subversion kräver dubbla utrymmet för att fungera, detta nästintill omöjliggör sådan användning på det vanliga skolkontot.
 • Lära sig samarbeta och organisera nätet/organisationen samt se till att den följer SUNET's regler.
 • Frivilliga kodningsprojekt i organiserade grupper.
 • Frihet under ansvar, stora möjligheter och stort ansvar. Man var inte begränsad av säkerhetspolicyn (d.v.s att man inte får installera program ).
 • Påminner en del om hur det funkar på jobbet, särskilt på ett litet (IT)-företag.
 • Kontakter som man fortfarande har nytta av.
 • Gratis VOIP till hemlandet är välanvänt av utländska studenter.
 • Tillgång till kyl/frys för medtagen mat.

[edit] Eduardo Ibacache

Brev från Eduardo Ibacache till rektor på BTH, den 12 december 2006:

Hej Lars,

Var hemma i Karlskrona igår och hälsade på min gamla studentförening FUKT som vi på Densitet stödjer.
Föreningen idag består till största del av utbytesstudenter intresserade av datorer och programmering. Föreningen har betytt mycket för mig och många andra tidigare BTH:are som delat det intresset. Man kan hitta fd medlemmar på många ledande positioner idag ute hos både nyare och mer etablerade företag. Vi är idag ca 18 anställda i Densitet och minst 50% av dessa har varit eller är engagerade i FUKT.

Jag tycker det vore väldigt dåligt för skolan att kasta ut en förening som betyder så mycket för dess medlemmar. Det är en samlingsplats för personer som drivs av teknisk entusiasm och en grogrund för IT innovatörer. 60 aktiva och ett 10-tal support medlemmar tala för sin sak.

Jag hoppas att Studentkåren och FUKT kan med eran hjälp komma till en lösning, så att föreningen kan leva kvar.

mvh
---------------------------
Eduardo Ibacache
CEO, Densitet
Mail: eduardo@densitet.com
Mobile: +46 (0) 733128574
---------------------------
www.densitet.com

Personal tools